Kongeruten

Kulturridetur fra Gribskov til Esrum Kloster

Kongeruten

Denne tur er en tur, som ikke kan rides alene, da den går over private arealer, og det er ikke tilladt at ride på Frederiksborg slot eller i Slotshaven.
Historiske Rideruter har afholdt turen d.17 september 2023 med deltagelse af mere end 30 heste, nogle udklædte.
Vi vil forsøge at udbyde turen 1 gang om året.
Turen går gennem Gribskov og via Parforcelandskabets veje, over gamle Frederiksborgske Stutteriagre, 
ned af Rendelæggerbakken, forbi Barokhaven, for til sidst at ende på slotspladsen midt på Frederiksborg Slot.
Turen er helt unik, fordi det ikke er tilladt at ride inde på Slottets arealer, men Historiske Rideruter har fået tilladelse til turen.

Flere Historiske Rideruter

Gribskov

Dagstur i Parforcejagtlandskabet i Gribskov

Parforce rideruten i Gribskov er ca. 16 kilometer. Ruten følger de spor i Parforcejagtlandskabet i den sydlige del af Gribskov, som blev UNESCO verdensarv i 2015.
Turen går forbi Stjernen, hvor man har et rigtig godt overblik over det stjerneformede parforcejagtlandskab.
Gribskov er en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Ca.16 km.

12 interessepunkter

Starter og slutter samme sted

Valdemarsruten

Dagstur i Valdemar Atterdags hovspor. Fra Gurre slotsruin til Esrum kloster

Valdemarsruten går fra Gurre Slotsruin til Esrum kloster igennem 4 skove i det smukke Nordsjællandske landskab, Gurre Vang, Horserød hegn, Risby Vang og Klosterris hegn

Ca.17km

Store Dyrehave

Dagstur i Parforcejagtlandskabet i Store Dyrehave

Parforce rideruten i Store Dyrehave er ca. 12 kilometer,
Ruten følger de spor i Parforcejagtlandskabet i Store Dyrehave, som blev UNESCO verdensarv i 2015.
Turen går forbi en af stjernerne, hvor man har et rigtig godt overblik over det stjerneformede parforcejagtlandskab.
Store Dyrehave er en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Ca.12 km.

14 interessepunkter

Starter og slutter samme sted

Jægersborg Dyrehave

Dagstur i Parforcejagtlandskabet i Jægersborg Dyrehave

Parforce rideruten i Jægersborg Dyrehave er ca. 21 kilometer og giver dig mulighed for at opleve den smukke natur og de spændende kulturspor i området.
Ruten følger de spor i Parforcejagtlandskabet i Jægersborg Dyrehave, som blev UNESCO verdensarv i 2015.
Turen går forbi Eremitageslottet, som har været brugt som jagtslot under Parforcejagterne. Herfra kan man se nogle af de karakteristiske lige veje.

ca.21km

16 interessepunkter

Ridekort fra 65kr

Starter og slutter samme sted

Parforce Rideruten

fra Fortunen til Esrum Kloster

Parforce rideruten fra Fortunen i Dyrehaven til Esrum Kloster er ca. 75 km og går gennem både Tokkekøb Hegn, Store Dyrehave og Gribskov på vejen mod Esrum Kloster. Ruten følger de spor i Parforcejagtlandskabet, som blev UNESCO verdensarv i 2015.
Gribskov og Store Dyrehave er en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

75 km.

64 interessepunkter

Ridekort til Jægersborg Dyrehave fra 65.00 kr.